بلژیک - Belgium

Belgium
Belgium-flag
 • Kingdom of Belgium
 • اروپا
 • اروپای غربی
 • 30,518 کیلومتر مربع
 • 10,449,361 نفر
 • 8,586,240 نفر
 • 0.822
 • یورو
 • Euro
 • بروکسل - Brussels
 • UTC +01:00
 • Europe/Brussels
 • ٪10.38
 • ٪10.27
 • سیستم متریک
 • 0.240
 • 0.010
 • 0.749
 • فرانسوی، آلمانی، هلندی
  French, German, Dutch

جستجوی شهرهای بلژیک

شهرهای محبوب بلژیک


 • شاپرک
 • بانک سامان
 • SSL
 • حقوق مسافر
 • دامنه نرخ بلیط شرکت های هواپیمایی
 • سازمان هواپیمایی کشوری