استرالیا - Australia

Australia
Australia-flag
 • Commonwealth of Australia
 • اقیانوسیه
 • استرالیا و نیوزیلند
 • 7,682,557 کیلومتر مربع
 • 24,641,662 نفر
 • 21,176,595 نفر
 • 0.859
 • دلار استرالیا
 • Australian dollar
 • کانبرا - Canberra
 • UTC +11:00
 • Australia/Sydney
 • ٪12.14
 • ٪7.51
 • سیستم متریک
 • 0.262
 • 0.038
 • 0.700
 • انگلیسی
  English

جستجوی شهرهای استرالیا

شهرهای محبوب استرالیا


 • شاپرک
 • بانک سامان
 • SSL
 • حقوق مسافر
 • دامنه نرخ بلیط شرکت های هواپیمایی
 • سازمان هواپیمایی کشوری