ارمنستان - Armenia

Armenia
Armenia-flag
 • Republic of Armenia
 • آسیا
 • غرب آسیا
 • 29,743 کیلومتر مربع
 • 3,031,670 نفر
 • 2,126,716 نفر
 • 0.701
 • درام ارمنی
 • Armenian dram
 • ایروان - Yerevan
 • UTC +04:00
 • Asia/Yerevan
 • ٪12.07
 • ٪8.23
 • سیستم متریک
 • 0.343
 • 0.239
 • 0.418
 • روسی، ارمنی
  Russian, Armenian

جستجوی شهرهای ارمنستان

شهرهای محبوب ارمنستان


 • شاپرک
 • بانک سامان
 • SSL
 • حقوق مسافر
 • دامنه نرخ بلیط شرکت های هواپیمایی
 • سازمان هواپیمایی کشوری